Cài Đặt GitLab trên Ubuntu: Hướng Dẫn Bước Đầu


Hướng dẫn cài đặt và cấu hình GitLab trên hệ điều hành Ubuntu 20.04. GitLab là hệ thống quản lý repository cho Git, bao gồm một wiki, giao diện web và hệ thống theo dõi lỗi.

1. Chuẩn Bị và Cài Đặt

Để bắt đầu, chuyển sang chế độ superuser:

sudo su


Cập nhật thông tin về các gói trong kho lưu trữ và các thành phần hệ thống:

apt-get update && apt-get upgrade

Cài đặt các gói chính:

apt-get install ca-certificates curl openssh-server

2. Cài Đặt GitLab

Di chuyển đến thư mục /tmp:

cd /tmp

Tải xuống tập lệnh cài đặt cho Debian/Ubuntu:

curl -LO https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ce/script.deb.sh

Thực thi tập lệnh:

bash /tmp/script.deb.sh

Các gói bị thiếu sẽ được cài đặt, gpg keys sẽ được nhập và máy chủ sẽ được cấu hình để hỗ trợ các kho lưu trữ GitLab.

3. Cài Đặt Phiên Bản Mới Nhất của GitLab

Cài đặt phiên bản hiện tại của GitLab:

apt-get install gitlab-ce

4. Cấu Hình Ban Đầu

Tiến hành cấu hình ban đầu:

gitlab-ctl reconfigure

Quá trình này hoàn toàn tự động. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ thấy thông báo tương tự như sau.

5. Thiết Lập Tường Lửa

Để có thể kết nối vào GitLab từ bên ngoài, bạn cần cấu hình tường lửa. Thêm một luật cho phép cổng web:

iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

Bạn có thể tham khảo bài viết của chúng tôi về tường lửa trên Ubuntu tại đây.

6. Cấu Hình Giao Diện Web và Đăng Ký Tài Khoản

Để truy cập vào giao diện web của GitLab, hãy mở trình duyệt và truy cập địa chỉ máy chủ của bạn. Lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu thiết lập mật khẩu cho tài khoản quản trị.

Sau khi đặt mật khẩu và xác nhận, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang đăng nhập. Nhập tên người dùng “root” và mật khẩu đã thiết lập ở bước trước.

Thiết lập quy tắc đăng ký. Điều này có thể được thực hiện thông qua phần Admin Area.

Trong phần Admin Area, chọn Settings và sau đó chọn General. Ở mục Sign-up restrictions, nhấp vào nút Expand và chọn Sign-up enabled.

Kết Luận

Việc cài đặt và cấu hình GitLab trên Ubuntu là một quá trình quan trọng. Sau khi cài đặt xong, bạn có thể sử dụng giao diện web để quản lý repository, theo dõi lỗi và thực hiện các tác vụ quản lý dự án khác.