Đăng Ký Và Tạo VPS


Đăng ký tài khoản Cloudbase như thế nào?

 

Bạn cần tạo 01 tài khoản Cloudbase để đăng ký sử dụng các dịch vụ Cloud VPS của Cloudbase một cách dễ dàng và nhanh chóng. Bạn có thể xem các bước đăng ký tài tài khoản Cloubase tại đây.

Tạo đơn hàng tại Cloudbase như thế nào?

Bạn có thể tiến hành tạo đơn hành, mua hàng tại Cloudbase một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn tại Cloudbase và tiến hành đặt hàng cũng như thanh toán đơn hàng của bạn.
Cụ thể, bạn có thể xem hướng dẫn mua VPS tại đây.

Khởi tạo VPS Cloudbase như thế nào?

Sau khi bạn đặt muaVPS, chính bạn sẽ là người chủ động khởi tạo VPS của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng . Điều này cũng giúp bạn biết rõ cách quản lý và thông tin liên quan đến VPS của bạn tại Cloudbase.
Bạn có thể xem  thêm hướng dẫn khởi tạo VPS tại đây.
Lưu ý: Bạn cần dùng máy tính để thực hiện việc khởi tạo ban đầu. Và chúng tôi có thể hỗ trợ tạo hoàn thiện xong VPS khi khách hàng đặt mua VPS yêu cầu.