Thanh Toán như thế nào?


Có các hình thức thanh toán nào khi mua VPS?

Bạn có thể chọn cách thanh toán tiện lợi nhất cho bạn khi mua VPS tại Cloudbase như sau:

  1. Thu Tiền Mặt
  2. Chuyển Khoản
  3. Thanh Toán Qua Cổng Ngân Lượng

Khii bạn đặt mua VPS, sẽ có email gửi đến thông báo cho bạn biết cách thanh toán đơn hàng như thế nào. Bạn chỉ cần thực hiện thanh toán như thông báo bạn nhận được.

Tôi có được hoàn tiền không?

Có. Bạn sẽ được hoàn tiền chưa sử dụng hết mà không cần biết lý do. Thời hạn áp dụng: Trong vòng 30 ngày đầu tiên kể từ khi bạn bắt đầu sử dụng dịch vụ tại Cloudbase.

Thanh toán chuyển khoản như thế nào?

Sau khi bạn đặt muaVPS, chính bạn sẽ là người chủ động khởi tạo VPS của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng . Điều này cũng giúp bạn biết rõ cách quản lý và thông tin liên quan đến VPS của bạn tại Cloudbase.
Bạn có thể xem  thêm hướng dẫn khởi tạo VPS tại đây.
Lưu ý: Bạn cần dùng máy tính để thực hiện việc khởi tạo ban đầu. Và chúng tôi có thể hỗ trợ tạo hoàn thiện xong VPS khi khách hàng đặt mua VPS yêu cầu.

Thanh toán bằng cổng Ngân Lượng như thế nào?

Nếu bạn chọn hình thức thanh toán qua cổng Ngân Lượng, sẽ có một email gửi đến bạn thông báo và cho bạn biết nội dung chuyển khoản khi bạn thực hiện thanh toán.
Sau đó bạn vào phần Đơn Hàng, click vào “Thanh toán ngay” phía cuối đơn hàng của bạn để tiến hành thanh toán.
Bạn có thể thanh toán bằng các loại ví, thẻ Visa, Master Card, JCB, Thẻ ATM nội địa, Internet banking, chuyển khoản.
Với hình thức thanh toán này VPS của bạn sẽ được tạo ngay sau khi bạn thanh toán.